Green Hub
      

Haku

Green Hub palveluksessasi!

Laajat ja laadukkaat yhteistyöverkostot ovat arvokasta pääomaa. Joensuu on kansainvälisen biotalouden ytimessä. Green Hubin verkosto kattaa satoja biotalouden asiantuntijoita, tutkijoita, kouluttajia, opettajia ja kehittäjiä. Uskomaton määrä tietoa, taitoa ja kokemusta juuri sinun ulottuvillasi!

Itä-Suomen yliopisto: biotaloutta monialaisesti


UEF on aito moniosaaja biotalouden tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yritys löytää kumppaninsa terveystieteistä, luonnon- ja metsätieteistä, filosofisesta tiedekunnasta tai yhteiskunnallisesta ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta - tai tarvittaessa vaikka näistä kaikista.

Opinnäytetyöt, yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, tutkimustilat ja -laitteet, tilaustutkimus ja koulutus muodostavat yritysyhteistyömme toiminnallisen perustan. Voit myös ”Kutsua tutkijan kylään”, kun tarvitset pääsyn tuoreimman tutkimustiedon pariin.

Olipa työmuoto mikä tahansa, niin yrityksen tarve on aina palveluidemme ytimessä. Tutustu UEF:n biotaloustutkimukseen ja koulutukseen  sekä tarkemmin UEF yhteistyömahdollisuuksiin.

Karelia-amk – yritysyhteistyön taituri

Karelia-ammattikorkeakoulu on joustava ja monipuolinen kehittämisorganisaatio. Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalan asiantuntijat ovat apunasi uusiutuviin luonnonvaroihin ja biotalouteen liittyvissä kysymyksissä.

Kehitämme yhteistyössä yritysten ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa hajautettuja ja kestäviä energiaratkaisuja, raaka-ainehuoltoa ja jalostusta sekä energialiiketoimintaan liittyviä tuotteita ja palveluita.

Meiltä löydät asiantuntemusta myös teollisen puurakentamisen, tarkkuusvalmistuksen, muovi- ja metallialan tuote- ja tuotannon kehityksen, sekä lukitustuotteiden ja liikkuvien metsä- ja työkoneiden tuotannon kehittämisen haasteisiin.

Kehittämistoiminnassa hyödynnämme vahvaa osaamistamme sekä tutkimus- ja palveluympäristö Dynamoa, johon kuuluvat Sirkkalan Energiapuisto sekä tarkkuustekniikan ja puurakentamisen laboratoriot.

LUKE - Luonnonvarakeskus oppaanasi biotalouteen

Uudet biopohjaiset tuotteet ja arvoverkot, luonnonvaroihin nojaavat palvelut ja biotaloutta edistävät digitaaliset ratkaisut ovat Luken työn ydintä. Uutta liiketoimintaa luodaan monitieteisellä otteella erilaisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa neljässä temaattisessa ohjelmassa. Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti kestävää tuotantoa ja kiertotaloutta, aineettomia arvoja unohtamatta. Tavoitteena on lisätä alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia.

Luken kiistattomia vahvuuksia ovat monitieteisyys, massiiviset tietovarannot, vankka alkutuotanto-osaaminen, luonnonvaratalouden uusien kehityssuuntien analysointi, sivuvirtojen hyödyntäminen ja tasokkaat kokeelliset tutkimusympäristöt.

Luken Green Hub -työssä korostuvat yritysyhteistyö, tiivis kumppanuus ja tulosten siirtyminen käytäntöön mm. Kutsu tutkija kylään -toiminnan avulla.

Kuva: Eetu Ahanen

Metsäkeskus tuntee metsänomistajat ja metsäelinkeinojen toimijat

Metsäkeskus edistää metsätalouden toimijoiden keskinäistä yhteydenpitoa. Asiakkaitamme ovat metsänomistajat sekä puun korjuu- ja kuljetusalan, puuta jalostavat, luontopalvelu- ja luonnontuotealan yritykset.

Ymmärrämme metsänomistajasektorin ja sidosryhmien palvelutarpeet sekä edistämme uusia palvelumalleja metsänomistajien ja yhteisöasiakkaiden välille. Järjestämme esimerkiksi verkostoitumistapahtumia ja toimijakoulutuksia Metsälakiin liittyen.

Metsäkeskuksella on metsätietoon liittyvää osaamista, jota olemme valmiit hyödyntämään yhteistyössä myös yritysten kanssa. Metsäkeskuksen asiakkuudet ja kumppanuudet tuovat toimialatuntemusta ja uusia business caseja Green Hubiin.

Riveria - biotalouden ammatillista koulutusta ja osaajia

Riveria tarjoaa laajan ammatillisen koulutuksen osaamiskentän biotalouden yritysten henkilöstön rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen. Riverian kautta yrityksesi saa kaikki henkilöstön osaamiseen liittyvät koulutuspalvelut ja muodot. Olitpa sitten hankkimassa uutta osaavaa henkilöstöä tai lisäämässä jo olemassa olevan henkilöstön osaamista, niin ota yhteyttä meihin.

Biotalouteen kauttamme saat mm. prosessitekniikan, automaatiotekniikan, sähkötekniikan, konetekniikan, metsänkorjuun, logistiikan, rakentamisen, talotekniikan koulutusratkaisut henkilökunnallesi.

Suomen ympäristökeskus SYKE

Suomen ympäristökeskus SYKE on mukana bio- ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Arvioimme tuotteiden ja palveluiden sekä näiden tuotantotapojen ympäristövaikutuksia.
SYKE tarjoaa asiantuntemuksensa ja tukensa etsien ratkaisuja yhdessä yrityksen kanssa:
• Ympäristöarvioinneissa, lainsäädännössä ja lupamenettelyissä
• Ympäristöhyötyjen lisäarvon tunnistuksessa siirryttäessä uusiin materiaali- ja energiatehokkaisiin tuotantotapoihin
• Tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnissa
• Ekologisen tuotesuunnittelun työvälineiden kehityksessä
• Jätteiden synnyn ehkäisyssä ja jätehuollossa
• Haitallisten aineiden riskejä ja teollisuuden päästöjä arvioitaessa

Kuva: Ilkka Heikkinen/ Ympäristöhallinnon kuvapankki

Business Joensuu

Alueemme kärkitoimialoja ovat metsäbio-, ilmasto- ja kiertotalous, fotoniikkaliiketoiminta sekä luovatalous. Business Joensuulla on alueella keskeinen rooli näiden kasvualojen yritysten ja niiden toimintaympäristöjen kehittämisessä, ja henkilöstöllämme on vahva substanssiosaaminen juuri näillä aloilla.

Osaamiskärjet näkyvät Joensuun seudulla muun muassa vahvoina yrityksinä, kansainvälisesti arvostettuna tutkimuksena, laajana koulutustarjontana ja kansainvälisyytenä.

Tutustu myös näihin

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue lisää »

Verkostoituminen on se juttu

Lue lisää »

Muutakin kuin metsää

Lue lisää »