Hankkeet

Hankkeet

Forest Joensuuhun liittyy useita erilaisia hankkeita, jotka yhdistävät monipuolisesti liike-elämää, koulutusta ja tutkimusta. Lue lisää alta ja käy kurkkaamassa hankkeiden sivuja!

Bioscope

Tavoitteenamme on kasvattaa Pohjois-Karjalan aluetaloutta kohtauttamalla uudella tavalla tutkijoita, kansainvälisiä opiskelijoita ja yrityksiä. Etsimme digitalisoituneeseen ja verkottuneeseen liiketoimintaympäristöön parhaiten sopivat kohtauttamismenetelmät ja -prosessit alueen toimijoiden käyttöön. Samalla edistämme siirtymistä lineaarisesta tutkimuksen ja osaamisen jalkauttamismallista verkottuneeseen innovaatiomalliin. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen – pysyvä, alati kehittyvä ja verkottunut -innovaatiomalli Pohjois-Karjalan biotalouden kasvun moottoriksi.

Lue lisää täältä.

BIObec

The ambition of the BIObec project is to develop a holistic framework for multi-level Biobased Education Centres that can meet the current and emerging needs and demands created by the bioeconomy. The project will design six pilot centres with a wide geographical coverage; these will address a range of topics on various value chains; these will be geared at academia, primary producers and businesses ranging from SMEs to multinationals. Ultimately, the BIObec project centres will be placed throughout Europe, boosting the relevant education capacity accordingly and encouraging life-long learning. 

Read more

Bioerko

Itä-Suomen kansainvälisen biotalousosaamisen kehittäminen työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen keinoin:

  • Vahvistamme Itä-Suomen biotalousosaamista yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.
  • Biotalouden erikoistumiskoulutuksella opiskelija vahvistaa osaamistaan erikoistumiskoulutuksessa ja ratkaisee työelämälähtöisiä haasteita.
  • Bioneerit-verkosto kytkee biotalouden toimijoita koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen välillä.
  • Koulutusviennillä mahdollistetaan itäsuomalaisen biotalousosaamisen ja yritysten kansainvälistymistä.

Lue lisää täältä.

UNITE Lippulaiva

Unite* on korkealaatuisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamiskeskittymä. Olemme yksi Suomen Akatemian lippulaivoista. Koko nimemme on *Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia 

Tavoitteemme on tehdä Suomesta metsäbiotalouden ja metsätiedon, paikkatietoteknologian sekä pelillistämisen johtava osaamiskeskus. 

Lue lisää täältä.

Wood Joensuu

Wood Joensuu esittelee pohjoiskarjalaista puurakentamista ja puunjalostusta
kooten yhteen alan tapahtumat, tutkimukset ja projektit.

Lue lisää täältä.

Smart East

Pohjois-Karjalan tärkeimmät osaamisalat ovat Metsäbiotalouden uudet ratkaisut ja Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina. Osaamisalat on kuvattu maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa, joka on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa.

Älykäs erikoistuminen viittaa strategiaan, jossa korostetaan alueen omia vahvuuksia ja erityisosaamista. Keskittymällä alueen vahvuuksiin haetaan taloudellista etua ja kilpailukykyä. Älykkään erikoistumisen toimintamalli on osa EU:n koheesiopolitiikkaa, ja se on yhä vahvistuva trendi EU-jäsenmaissa.

Käytännön tasolla Pohjois-Karjalan vahvoja osaamisaloja kehittävät useat eri toimijat. Koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, elinkeinoelämän kehittämisyhtiöt ja yritykset ovat mukana lukuisissa verkostoissa ja projekteissa, joiden avulla pohjoiskarjalainen osaaminen tulee tunnetuksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Lue lisää täältä.

Bioregions Facility

A sustainable forest-based circular bioeconomy needs long-term strategic regional action based on transnational cooperation around: Innovation, Institutions, Infrastructures and Investments. Therefore, regions aiming at advancing a forest-based circular bioeconomy need to work together to unlock their regional potential on the forest circular bioeconomy.  For this reason, EFI  together with those regions willing to take the lead, is establishing a Bioregions Facility to support the development of the forest bioeconomy. This Bioregions Facility supports innovation, networking, and policy learning, and develops joint strategies and actions, capacity building plus partnering and exchanging experiences around: Innovation, Institutions, Infrastructures and Investments. 

Read more here

FutureForest2040

Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen2040

This project aims at foresighting possible structural changes in the Finnish forest-based sector, and market and employment impacts accordingly in 2040. The project is carried out by EFI and the Research Institute of the Finnish Economy (Etla), with the financial support of Metsämiesten Säätiö Foundation

Read more here

Koli Forum

Koli Forum is a top-level discussion platform for global leaders on sustainable use of natural resources and opportunities available through bioeconomy. The Koli Forum Association organizes international conferences and topical Round Table discussions that bring together business leaders, investors, policy makers, academia and civil society.

Read more here

NOMADI – Nopeaa kasvua maakunnanbiotalouteen digitaalisuudesta

NOMADI responds to the need to increase the forest service business and green bioeconomy startups, as well as the need to respond to the challenges of climate change in Finland and around the world. The needs are met by seeking growth from digitalization based on our own endemic creation of digital solutions. The project utilizes the opportunities brought by the timber trade and the new acceptability for remote services created by the corona. The aim is to increase employment and business growth in a climate-sustainable way. Rapid growth to North Karelia is sought on three levels:

Read more here