Green Hub
      

Haku

Erikoistutkija Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus:

Kiertobiotalous kukoistamaan yhteistyöllä

Johanna Niemistöllä on vahva tahtotila saada pohjoiskarjalaiset yritykset syttymään kiertobiotalouden liiketoimintamahdollisuuksille. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan vetämä kiertobiotalouden hanke on keskeinen osa Green HUB -yhteistyötä. Hyödyn korjaavat oivaltavat yritykset!

Tekniikan tohtori Johanna Niemistö on tehnyt kehittämistyötä pohjoiskarjalaisen yrityskentän kanssa ympäristöasioissa aiemminkin, ja nyt kartoitetaan yritysten kiinnostusta myös kiertobiotalouteen liittyen.

- Suuri osa toimijoista vaikuttaa hyvinkin valveutuneilta. Liiketaloudellisen kannattavuuden kytkös asiaan ratkaisee usein. Kentän herättelyä kuitenkin tarvitaan, kohderyhmän tavoittaminen on haaste, Niemistö tietää.

Kaikista Suomen yrityksistä yli 93 prosenttia on pieniä, alle kymmenen henkeä työllistäviä firmoja. Pk- ja mikroyritysten arjessa tuotekehitykselle ja innovatiiviselle ympäristöajattelulle ei aina aikaa löydy.

- Resurssit tarvitaan arkityön pyörittämiseen. Panostukset tuotekehitykseen ja investointeihin ovat rajalliset. Yrittäjiä tavatessa on tarkkaan pohdittava, mikä on se yhteistyön ydin, joka saa yritykset syttymään asialle.

Ympäristöhyötyjen lisäarvon tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää, kun yritykset tavoittelevat uusia materiaali- ja energiatehokkaita tuotantotapoja. Kiertobiotalouden kestävien liiketoimintamallien luomiseen erikoistutkija listaa muutamia työkaluja ja kannustimia. Niemistö muistuttaa, että ympäristönäkökulmien huomioiminen palvelee liiketoimintaa ja vahvistaa myös brändiä.

- Teemme erilaisia arviointeja, kuten elinkaarilaskelmia ja ympäristövaikutusten arviointeja. Kehittämällämme elinkaariklinikka -työkalulla on mahdollista arvioida tuotteen tai palvelun ilmastovaikutukset vain parin päivän työskentelyllä. Tavoitteena on myös laajentaa analyysi koskemaan ympäristöasiat kokonaisvaltaisesti. Tulosten avulla yritys saa tietoa tuotteensa ympäristövaikutuksista.

Palvelulla pystytään jäljittämään tuotteen valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden ja prosessien ilmastovaikutuksia. Tämän tiedon avulla ilmastovaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi vaihtamalla raaka-aine vähemmän energiaa kuluttavaan tai ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon tai siirtymällä vähäpäästöisempään lämmitysjärjestelmään.

´Yhteistyön tärkeyttä ei voi liikaa korostaa!´

- Mahdollisuuksia on monia – usein kyse on pienistä asioista, joiden tunnistamisessa asiantuntijan apua tarvitaan. Yhteistyön tärkeyttä ei voi liikaa korostaa! Alueella on jo merkittävää toimintaa kiertobiotalousratkaisujen kehittämisessä. On osattava kuunnella yrityksiä ja kyettävä reagoimaan riittävän nopeasti ja konkreettisesti, Niemistö muistuttaa todeten, että tutkimus- ja yrityskentän välistä vuoropuhelua tarvitaan.

- Toimijoiden on pysyttävä rakentamaan sellaisia ekosysteemejä, joissa yhteistyön kautta tekeminen realisoituu yritysten ja sitä kautta yhteiskunnankin hyödyksi. Asiantuntijaorganisaatioiden osaamista kannattaa hyödyntää, kun asioita viedään uusien, ympäristöhyödyt huomioivien teknologiaratkaisujen tasolle.

Tutustu myös näihin

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue lisää »

Verkostoituminen on se juttu

Lue lisää »

Green Hub -toimijat

Lue lisää »