Tietoa meistä

GreenHubin toimintaa ohjaa vahva halu ratkaista globaaleja haasteita yhdessä tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan avulla. Tätä kautta voimme olla edistämässä siirtymää kohti vihreää biokiertotaloutta ja toimia siinä edelläkävijöinä sekä esikuvana muille alueille ja maille.  

GreenHubin visio on halu olla vihreän biotalouden globaali suunnannäyttäjä.
GreenHubin missio on auttaa kääntämään globaalit metsäbiotalouteen liittyvät haasteet kannattavaksi liiketoiminnaksi tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan yhteistyöllä.