Opiskelijalle

Mitä Forest Joensuu tarjoaa opiskelijalle?

Muuttuva maailma tarvitsee osaajia muuttuviin tarpeisiin, jonka vuoksi on tärkeää, että tulevat ammattilaiset ja johtavat ammattilaiset jakavat ajatuksia ja ideoita keskenään! Parhaimmillaan uudet ideat ja innovaatiot synnyttävät uutta liiketoimintaa yrityksille ja opiskelijoille parempia työllistymismahdollisuuksia.

Opiskelijalle Forest Joensuu tarjoaa ainutlaatuisen biotalouden asiantuntijaverkoston, jossa opiskelija voi luoda urapolun tulevaisuuden biotalouden asiantuntijaksi. Forest Joensuun tavoitteena onkin vahvistaa opiskelijoiden työelämäverkostoja ja valmiuksia työelämään jo opintojen aikana. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. harjoittelujaksoja yrityksissä ja opinnäytetöiden laatimista. Forest Joensuun tarkoituksena on vahvistaa myös kansainvälisten perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoiden ja alueen yritysten kanssakäymistä, liittäen kansainväliset osaajat Itä-Suomen osaamisverkostoihin ja Itä-Suomi osaksi kansainvälisiä osaamisverkostoja.

GreenHub tarjoaa opiskelijalle kansainvälistä verkottumista, yritystapauksia kursseille ratkaistavaksi, mahdollisuuksia kesätöihin ja työharjoitteluihin yrityksissä, excursioihin yrityksiin, opinnäytetöihin yritysyhteistyössä, uratarinoita ja -ohjausta ja rekrytointitapahtumia.