Opiskelijalle

Mitä GreenHub tarjoaa opiskelijalle?

Muuttuva maailma tarvitsee osaajia muuttuviin tarpeisiin, jonka vuoksi on tärkeää, että tulevat ammattilaiset ja johtavat ammattilaiset jakavat ajatuksia ja ideoita keskenään! Parhaimmillaan uudet ideat ja innovaatiot synnyttävät uutta liiketoimintaa yrityksille ja opiskelijoille parempia työllistymismahdollisuuksia.

Opiskelijalle GreenHub tarjoaa ainutlaatuisen biotalouden asiantuntijaverkoston, jossa opiskelija voi luoda urapolun tulevaisuuden biotalouden asiantuntijaksi. GreenHubin tavoitteena onkin vahvistaa opiskelijoiden työelämäverkostoja ja valmiuksia työelämään jo opintojen aikana. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. harjoittelujaksoja yrityksissä ja opinnäytetöiden laatimista. GreenHubin tarkoituksena on vahvistaa myös kansainvälisten perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoiden ja alueen yritysten kanssakäymistä, liittäen kansainväliset osaajat Itä-Suomen osaamisverkostoihin ja Itä-Suomi osaksi kansainvälisiä osaamisverkostoja.

GreenHub tarjoaa opiskelijalle kansainvälistä verkottumista, yritystapauksia kursseille ratkaistavaksi, mahdollisuuksia kesätöihin ja työharjoitteluihin yrityksissä, excursioihin yrityksiin, opinnäytetöihin yritysyhteistyössä, uratarinoita ja -ohjausta ja rekrytointitapahtumia.
Kansainvälinen verkottuminen

Opiskelijana pääset GreenHub-toimijoiden kautta käsiksi niiden kansainvälisiin verkostoihin ja tutustumaan eri kansainvälisten organisaatioiden toimintaan, työtehtäviin ja henkilöihin.

Yritystapaukset kurssilla ratkaistavana

Yritykset tarjoavat kursseille mielenkiintoisia liike-elämän tapauksia ratkottavaksi ja kehitettäväksi. Näin opiskelijana pääset käsiksi työelämän kysymyksiin ja harjoittelemaan ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja. UEFisssa tällaisia kursseja ovat mm.

Kesätyöt ja työharjoittelut

Missä sinä haluaisit tehdä työharjoittelusi tai työskennellä kesän ajan? GreenHub-verkostossa on mukana erilaisia toimijoita, joihin voit työllistyä kesäksi tai tehdä harjoittelusi monipuolisissa vihreän biotalouden tehtävissä.

Voit kartuttaa osaamistasi eri osa-alueilla esimerkiksi Metsäkeskuksessa metsätiedon tuottamisen ja julkaisun prosesseissa. Kysy opinnäytetyön aihetta suoraan Metsäkeskuksesta tai tarjoa omaa kiinnostuksen aihettasi.

Excursiot yrityksiin

GreenHubin kautta voit viedä opiskelijaryhmäsi vierailulle teitä kiinnostavaan yritykseen ja tutustumaan tämän toimintaan käytännössä. Excursioiden avulla pääsette verkottumaan vihreän biotalouden yrityksiin paremmin ja kysymään askarruttavia kysymyksiä suoraan alan ammattilaisilta.

Opinnäytetyö

GreenHubin kautta voit tehdä opinnäytetyösi tai gradusi sinua kiinnostavalle toimijalle ja hyödyntää aitoja tutkimuspuolen tai liike-elämän tapauksia työsi aiheena. Opinnäytetyötäsi ohjaavat yrityksen ja oppilaitoksen sovitut vastuuhenkilöt. Opinnäytetyö toimii myös loistavana väylänä työelämään!

Uratarinat ja -ohjaus

Oletko vielä hieman epävarma minkälaisiin tehtäviin tutkinnollasi voi työllistyä? GreenHub-toimijoilla työskentelevät ammattilaiset esittäytyvät työelämätaidot-kurssilla ja kertovat omista uratarinoistaan ja eri vaiheista niillä.

Rekrytointitapahtumat

GreenHub järjestää tapahtumia, joissa yritykset ja opiskelijat pääsevät kohtaamaan ja keskustelemaan erilaisista työmahdollisuuksista vihreän biotalouden alueella. Pysy kuulolla eri tapahtumista GreenHubin nettisivuilta!