Mikä ihmeen GreenHub? 

Oletko koskaan kuullut GreenHubista? GreenHub on Joensuun ja Itä-Suomen alueen vihreän biotalouden osaamisen, koulutuksen ja liiketoiminnan yhteistyöverkosto tai voisi sitä kutsua ekosysteemiksikin. Vahvistamme yhteistä arvonluontimallia, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Toiminnan pohjalla on kattava tutkimus- ja koulutusverkosto, joka ulottuu perustutkinnoista tohtorikoulutukseen. GreenHub-toimijoiden verkostot muodostavat vahvan linkin paikallisiin ja kansallisiin yrityksiin sekä kansainvälisille markkinoille. 

GreenHubin toimintaa ylläpitää kahdeksan toimijaa: Itä-Suomen yliopisto (UEF), European Forest Instititute (EFI), Luonnonvarakeskus (LUKE), Business Joensuu, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsäkeskus, Riveria ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Yhteensä näissä organisaatioissa työskentelee n. 600 biotalouden osaajaa. Yhdessä yritysten kanssa näiden toimijoiden osaamiset muodostavat ylivoimaisen kilpailuedun. Yhdistämällä voimavarat tavoitteellisiin ja kunnianhimoisiin hankkeisiin, lunastamme meille kuuluvan paikan vihreän biotalouden globaalina suunnannäyttäjänä ja ongelmien ratkaisijana.  

GreenHub ei lähde liikkeelle tyhjästä. Toimijoiden ja yritysten yhteistyönä on saavutettu merkittäviä ja vaikuttavia käytäntöön sovellettavia ratkaisuja, mm. useita julkisia puurakennuksia, metsävarojen digitaalisia inventointiratkaisuja sekä viimeisimpänä puuhiileen perustuvaa liiketoimintaa.  

GreenHub on yhteistyöalusta, jonka avulla yhdistämme ja tuomme näkyväksi toimijoiden osaamiset. Rakennamme asteittain laajan palvelutarjontakokonaisuuden pitäen sisällään biotalouden tutkimus-, koulutus- ja liiketoimintaosaamiset, jotka tuodaan esille sekä ryhmä- että yksilötasolla. Yhteistyötarjous-toiminto tekee alustasta avoimen innovaatioalustan, jonka avulla yritys, tutkija tai opiskelija voi tuoda esille yhteistyötarpeensa tai tarjota osaamistaan GreenHub-verkostoon.  

GreenHub-alustan roolia voisi verrata Wolt -ruokalähettipalveluun, jonka tehtävä on välittää palveluntarjoajan ruoka-annos niin nopeasti tilaajalle, ettei ruoka ehdi jäähtyä. GreenHub välittää vastaavalla periaatteella osaamista ja osaamispalveluja tutkijoilta ja tutkimusryhmiltä yrityksille, mutta myöskin yrityksiltä tutkijoille. Myös kotimaiset ja kansainväliset opiskelijat ovat merkittävä osa tutkimuksen ja liiketoiminnan yhteistyötä harjoittelujen ja opinnäytetöiden muodossa. GreenHub toimii osaamisten välittäjänä. Tavoite on, ettei käyttäjä pysähdy GreenHub-alustalle vaan löytäisi kaipaamansa osaamisen alustan välityksellä.  

Meneillään oleva kestävyysmurros avaa huikeat mahdollisuudet yrityksille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille nousta maailman johtaviksi toimijoiksi vihreässä biotaloudessa. Haastamme tässä vaiheessa tutkijat, tutkimusryhmät, opiskelijat, yritysten edustajat sekä julkiset toimijat rakentamaan yhteistä GreenHub-arvonluontimallia. Ota yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai nettisivujen yhteydenottolomakkeelle. Katsotaan yhdessä, miten saamme joukkuepelin toimimaan! 

Tutustu nettisivuihimme (www.greenhub.fi) ja tule mukaan biotalouden menestystarinaan. 

Kauko Kärkkäinen, Innovaatioasiantuntija UEF 

kauko.karkkainen@uef.fi,  050 473 2419