Tutkijalle

Miksi tutkijan ja tutkimusryhmän kannattaa liittyä GreenHubiin?

Tutkijoille ja tutkimusryhmille GreenHub-verkosto tarjoaa mahdollisuuksia soveltaa tutkimusta liike-elämälle relevanttien ongelmien ratkaisemiseen ja lisätä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  GreenHub-verkostossa tutkijat voivat keskittyä huippututkimukseen, tehdä tutkimusta yritysyhteistyössä, saada tukea oman yrityksen perustamiseen tai siirtyä töihin yrityksiin.  

GreenHub tarjoaa tutkijoille ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja tapaustutkimuksia, kumppaneita hankkeisiin ja rahoitushakemuksiin, monipuolista asiantuntijuutta, GreenHub-brändin ja viestinnän, rahoitusta hankkeisiin, vaikuttavaa viestintää ja markkinointia ja innovaatioleirejä.
Ajankohtaiset tutkimuskysymykset ja tapaustutkimukset

GreenHubin kautta pääset käsiksi liike-elämän polttaviin kysymyksiin ja ainutlaatuisiin aineistoihin.

Kumppanit hankkeisiin ja rahoitushakemuksiin

Etsitkö kumppania tulevaan hankkeeseesi tai rahoitushakemukseen? GreenHub-verkostosta voit löytää juuri sinun tutkimustasi tukevan kumppanin ja yhdistää näin laaja-alaista osaamista vihreän biotalouden saralta.

Metsäkeskus on mukana tutkimushankkeissa etenkin käytännönläheisissä toimissa ja tulosten jalkauttamisessa.

Monipuolinen asiantuntijuus

GreenHub-toimijoista löydät asiantuntijoita avuksi tutkimustasi askarruttaviin kysymyksiin. Asiantuntijoita löytyy mm. politiikan, talouden, elinkeinoelämän ja koulutuksen parista.

GreenHub-brändi ja viestintä

Tutkijana tai tutkimusryhmänä voitte hyödyntää GreenHub-brändiä ja alustalla tuotettua viestintää omissa viestinnän kanavissanne ja muissa yhteyksissä vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Rahoitus hankkeisiin

GreenHubin kautta saat ajankohtaista tietoa eri rahoituslähteistä tutkimushankkeille, joissa yhdistyy GreenHubin teemat liiketoiminta ja koulutus. Rahoitusmahdollisuuksista tietoa ja niiden hakuun liittyvää tukea antavat Business Joensuu ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Vaikuttava viestintä ja markkinointi

GreenHub verkoston ja sen alustojen kautta pääset viestimään laajasti tutkimuksestasi ja siihen liittyvistä kuulumisista. Vastavuoroisesti saat tietoa vihreän biotalouden liiketoiminnan ja koulutuksen tuoreista hankkeista, suuntauksista ja ohjauksesta ja pysyt perillä alan muutoksista.

Innovaatioleirit

Innovaatioleireillä tutkijat, opiskelijat ja yritysten edustajat pääsevät ratkomaan kestävyyshaasteita yhdessä ja innovoimaan uusia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi.