Yritykselle

Miksi yrityksesi kannattaa olla mukana GreenHubissa?

GreenHub-verkosto tarjoaa eri kokoisille yrityksille niiden yksilöllisten tarpeiden mukaista tukea ja palveluita. Tällaista voi olla esimerkiksi oppilaitosten tarjoamat koulutukset, harjoittelijat, kesätyöntekijät tai opinnäytetyöt. Lisäksi GreenHub tarjoaa yrityksille yhteyden tutkimukseen ja esimerkiksi yrityslähtöisiin tutkimushankkeisiin ja tulosten kaupallistamiseen. Kaikkea tätä toimintaa ohjaa halu ratkaista ongelmia yhdessä. Lue lisää GreenHub-ylläpitäjien tarjoamista palveluista alla olevasta valikosta. Lisää mielenkiintoisia palveluita löytyy ylläpitäjien omilta nettisivuilta.

Avoin metsä- ja luontotieto

Metsäkeskus tuottaa avointa metsä- ja luontotietoa, joiden hyödyntämismahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä ovat rajattomat.

Koulutuspalvelut

Yrityksesi voi Biotalouden erikoistumiskoulutuksen kautta vahvistaa työntekijöiden biotalousosaamista jatkuvan oppimisen keinoin. Koulutusta tarjoavat yhteistyössä UEF, Karelia ja Savonia.

Hanke- ja projektiosaaminen

Yrityksesi voi hyödyntää GreenHub-toimijoilla työskentelevien tutkijoiden ja asiantuntijoiden osaamista hankkeiden valmisteluissa ja projektinjohdossa. Osaamista löytyy myös kansainvälisten hankkeiden hallintaan.

Metsäkeskuksessa on laajaa hanketoimintaa, johon usein liittyy yritysten neuvonta tai ideoiden edistäminen jollain tavalla.

Kasvu- ja kansainvälistymispalvelut

Pyydä meidät kylään tai tule käymään Tiedepuistolla! Business Joensuun toimintaperiaatteeseen kuuluu, että teemme ensin tarvekartoituksen haastattelemalle ja ymmärtämällä suunnitelmanne sekä kehittämistarpeenne. Tämän jälkeen ehdotamme teille sopivia palveluita omasta ja laajasta kotimaisesta ja kansainvälisestä kumppaniverkostostamme. Asiantuntijamme voivat myös neuvoa ja auttaa julkisten rahoitusten maksimoinnissa. Katso yhteistyötarjouksemme täällä. Saat lisätietoja palveluistamme sekä yhteystiedot: www.businessjoensuu.fi.

Kansainväliset ja kotimaiset kontaktit ja verkostot

GreenHub-toimijat toimivat kansainvälisissä verkostoissa, joiden kautta yrityksesi voi kytkeytyä mukaan kansainväliseen liiketoimintaan muun muassa tutkimusta alustana hyödyntäen. Esimerkkejä näistä ovat EFIn Bioregions Facility ja Circular Bioeconomy Alliance -verkostot.

GreenHubin tiivis ja monipuolinen yhteistyö kotimaisten tahojen kanssa mahdollistaa yrityksillesi verkostoitumisen laajasti. Näitä tahoja ovat mm. eri ministeriöt, metsänomistajat, muut asiantuntijiaorganisaatiot ja koulutuslaitokset.

Kulttuuri- ja kielisparraus

Yrityksesi kansainvälistymistä edistää eri GreenHub tahoilla työskentelevien kansainvälisten osaajien tarjoama tuki. Organisaatioissamme työskentelee ja opiskelee useita kansainvälisiä osaajia, jotka voivat auttaa yritystäsi esimerkiksi viennin suunnittelussa, kohdemarkkinoihin tutustumisessa sekä kielisparrauksessa.

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät

GreenHubin kautta voit työllistää yritykseesi eri opintojen vaiheessa olevia opiskelijoita harjoitteluihin ja kesätöihin. Harjoittelujaksot ovat eri pituisia ja niiden avulla yrityksesi pääsee kiinni tulevaisuuden tekijöihin ja jakamaan arvokasta tietoa opiskelijoille.

GreenHub-brändi

Yhteinen GreenHub-brändi, sitä tukevat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat sekä niiden sisällöt ovat kaikkien verkoston toimijoiden hyödynnetävissä. Niiden avulla yrityksesi voi viestiä yhtenäisesti Pohjois-Karjalan metsäbiotalousosaamisesta alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja toiminnan laajentamiseksi.

Suora rahoitus

Business Joensuun kautta yrityksesi on mahdollista saada rahoitusta muun muassa Start Up Joensuu ja North Karelia Growth Fund -rahastoista sekä FiBAN-verkoston avulla.

Monipuolinen asiantuntijuus

GreenHub-toimijoissa on monipuolista asiantuntijuutta metsä-, bio- ja kiertotaloudesta, luonnon monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta sekä näiden tutkimuksesta. Mikäli yrityksesi etsii asiantuntijaa näihin aiheisiin liittyen, löydät tarvitsemasi henkilön GreenHub-toimijoista!

Metsäkeskuksessa on paljon asiantuntijoita esim. metsänhoitoon tai metsätiedon hyödyntämiseen.

Innovaatioleirit

UEF järjestää mukaansatempaavia innovaatioleirejä, joissa yritykset ja opiskelijat selvittävät yhdessä yritysten kohtaamia haasteita ja pyrkivät luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Vuokraa nero

Luken Vuokraa nero -palvelun avulla yrityksesi voi “varata” Luken asiantuntijoita tuotekehityksen ja T&K&I-toiminnan tueksi teille sopivaksi ajanjaksoksi. Luken asiakaspäälliköt etsivät juuri sinun yrityksellesi sopivan neron vastaten yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin. Asiantuntijapalvelua voi hyödyntää esimerkiksi, kun yrityksessäsi on tunnistettu kehitysprosessin tarve tai tarvitsette keskusteluapua uuden idean eteenpäin viemisessä. Tämän ainutlaatuisen palvelun avulla yrityksesi saa merkittävän resurssin ja kilpailuedun muihin toimijoihin.

Lue lisää palvelusta täältä.

Asiantuntevat kansainväliset ja kotimaiset työntekijät

GreenHubin kautta yrityksesi saa yhteyden kansainvälisiin ja kotimaisiin vastavalmistuviin, maistereihin ja tohtoreihin, jotka mahdollistavat yrityksesi kehittämisen ja uusien ratkaisujen löytämisen.

Alan seuranta ja trendit

GreenHub toimijat seuraavat aktiivisesti vihreän biotalouden kehittymistä ja suuntauksia niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tuottavat ajantasaista tietoa näistä. Yrityksesi voi hyödyntää erilaisia toimijoiden tuottamia katsauksia ja raportteja ja seurata näihin liittyviä kirjoituksia ja kuulumisia viestinnän kanavista.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöiden kautta yrityksesi pääsee hyödyntämään opiskelijoiden uutta tietotaitoa yritystäsi askarruttavassa aiheessa. Oppilaitoksen ohjaajan kanssa yhdessä ohjattu opinnäytetyö palvelee opiskelijan työelämävalmiuksia sekä teoreettisia taitoja ja samaan aikaan tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuisen mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseksi.